Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania – prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.