30 stycznia 2015 roku w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się pierwsze spotkanie komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym.

Na pierwszym spotkaniu  zapoznano członków komisji z zasadami weryfikacji pytań egzaminacyjnych. Dostęp do pytań zagwarantowany został zapisami nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, zaś do weryfikacji pytań egzaminacyjnych będzie wykorzystany system PWPW SA.

Kiedy pytania egzaminacyjne zostaną ujawnione na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju?

Ponieważ proces weryfikacji jeszcze się nie rozpoczął, trudno jest wskazać konkretną datę. Dotychczas obowiązujące na egzaminie państwowym pytania egzaminacyjne, których weryfikacja ma największy priorytet w najbliższym czasie trafią do komisji.

Komisja będzie miała również obowiązek weryfikacji baz pytań wykorzystywanych podczas egzaminów na instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy oraz egzaminatorów. Branża od dawna stawia pod wątpliwość jakość pytań występujących w w/w bazach, które doprowadziły do wyjątkowo niskiej zdawalności w skali całego kraju na egzaminach na instruktorów nauki jazdy. Ośrodki Szkolenia Kierowców zaczynają odczuwać ten fakt, ponieważ od 2013 roku zrezygnowało wielu wartościowych instruktorów z pracy w branży.

Na szybsze tempo prac daje nadzieję system, dzięki któremu członkowie komisji będą posiadali zdalny dostęp do powierzonego materiału.

Rok 2015 nie da nam wytchnienia w kwestii zmian, które na pewno dotkną szkoleniowców i kursantów.

Pewnym jest że czekają nas kolejne zmiany w bazie pytań egzaminacyjnych, oraz pojawienie się zupełnie nowych pytań. Przede wszystkim zmieniły się oraz wkrótce się zmienią zapisy wielu ustaw, między innymi ustawa o kierujących pojazdami czy prawo o ruchu drogowym. Trwają przymiarki do zniesienia  różnych prędkości na obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia i nocy. Jednak jak to u nas bywa , wciąż nie wiadomo, kiedy te przepisy zostaną zmienione oraz kiedy zaczną obowiązywać.

Ciekawostką jest fakt, iż niedługo poznamy termin, od którego będzie można w Polsce rejestrować pojazdy z kierownicą po prawej stronie. Możemy przypuszczać że w bazie pytań pojawią się również pytania dotyczące tych aut.